Cookie Policy - English

This Cookie Policy describes how we use cookies on our Investing Course website.

What are cookies?

Cookies are small text files that are placed on your computer or device when you visit a website. They are used to store information about your visit, such as your language preferences, browser settings, and the pages you have visited.

What cookies do we use?

We use the following cookies on our website:

  • Strictly necessary cookies: These cookies are essential for the website to function properly. They allow you to navigate the website and use its features.
  • Performance cookies: These cookies collect information about how you use the website. This information is used to improve the website and make it more user-friendly.
  • Functional cookies: These cookies allow the website to remember your choices and preferences. This helps us to provide you with a more personalized experience.
  • Targeting cookies: These cookies are used to track your browsing activity across different websites. This information is used to deliver targeted advertising to you.

How to manage cookies

You can manage your cookie preferences in your browser settings. Most browsers allow you to block or delete cookies. However, blocking cookies may affect your ability to use some features of the website.

For more information about cookies, please visit the following websites:

Cookiebeleid - Nederland

Dit cookiebeleid beschrijft hoe we cookies gebruiken op onze website voor beleggingscursussen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie over uw bezoek op te slaan, zoals uw taalvoorkeuren, browserinstellingen en de pagina's die u hebt bezocht.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende cookies op onze website:

  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Ze stellen u in staat om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken.
  • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.
  • Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om uw keuzes en voorkeuren te onthouden. Dit helpt ons om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.
  • Targeting cookies: Deze cookies worden gebruikt om uw browse-activiteit op verschillende websites te volgen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te leveren.

Hoe cookies te beheren

U kunt uw cookievoorkeuren beheren in uw browserinstellingen. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te blokkeren of te verwijderen. Het blokkeren van cookies kan echter van invloed zijn op uw vermogen om bepaalde functies van de website te gebruiken.

Ga voor meer informatie over cookies naar de volgende websites: